Wat is de definitie van de bebouwde kom?

Als makelaar heeft u de keuze om voor de filteroptie ‘ligging’ te kiezen voor bebouwde kom.

De definitie van de bebouwde kom is soms wat complex. Vaak bestaat de mening dat de plaats van het verkeersbord (het bekende bord met de plaatsnaam in het blauw met een rode streep erdoor) aangeeft dat u zich buiten de bebouwde kom begeeft. Volgens de Raad van State (in uitspraak 200802250/1) is dit eigenlijk geen uitgemaakte zaak: de aard van de omgeving bepaalt uiteindelijk of een adres gelegen is binnen- of buiten de bebouwde kom.

Wat is dan het uitgangspunt van een bebouwde kom? Er zijn verschillende uitgangspunten: een bebouwde kom op basis van de wegenwet, op basis van de wegenverkeerswet, de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de APV, de bebouwde kom in de boswet. De borden die u in het straatbeeld ziet, zijn dus niet allesbepalend.


Bevolkingskernen van het CBS
Funda hanteert zelf als uitgangspunt de bebouwde kommen die zijn gedefinieerd door het CBS. Het CBS geeft zelf aan over de bebouwde kom (bevolkingskernen genoemd):

Het begrip ‘bevolkingskern’ sluit aan bij het begrip ‘locality’, dat de Verenigde Naties gebruiken in hun aanbevelingen voor het houden van een volkstelling. In de omschrijving van dit begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid centraal van een door mensen bewoond gebied dat aan een aantal voorwaarden met betrekking tot de bebouwing voldoet. Die voorwaarden hebben de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, zodat ze tegemoet komen aan de verschillende afbakeningen die de diverse lidstaten hanteren.

Funda is een site met een open karakter. Het CBS sluit met de CBS data hierop aan. Via deze pagina kan u namelijk makkelijk op bevolkingskernen (een definitie van de bebouwde komgrenzen) zoeken: http://www.cbsinuwbuurt.nl/#bevolkingskern2011_percentage_koopwoningen

Aan de linkerkant vindt u een mogelijk om te zoeken op adres, als u vervolgens uitzoomt ziet u vervolgens de grenzen verschijnen. Omdat het CBS transparantie op deze manier biedt voor zowel makelaar als gebruiker (deze site is voor eenieder toegankelijk) hanteert funda de CBS methode als het primaire uitgangspunt.Bronnen:

De gerechtelijke uitspraak van de Raad van State:


Artikelen over de grenzen van de bebouwde kom:

 

Bevolkingskernen op CBSinuwbuurt.nl:

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Bekijk alle artikelen