Alles over een Open Huis instellen via de fundadesk

Wat is de dienst Open Huis?
Met de dienst ‘Open Huis’  kunt u eenvoudig op funda.nl aangeven dat er een open huis plaats gaat vinden. In de resultatenlijst zal het label ‘Open Huis’ worden toegevoegd aan het object en op de detail pagina zal de ingevoerde datum en tijd getoond worden. Ook kan er op funda.nl gezocht worden naar ingestelde Open Huizen zodat  alle woningen met bijvoorbeeld vandaag of aankomend weekend in één keer gevonden en getoond kunnen worden in een overzichtelijke resultatenlijst op funda.nl.

 

Hoe zie ik op funda terug dat er een Open Huis is ingesteld?U kunt op funda.nl duidelijk zien dat er een Open Huis is ingesteld. U ziet in de resultatenlijst van een zoekopdracht achter het adres het gele label Open Huis staan.

Wanneer de objectdetailpagina geopend wordt ziet u een gele notificatiebalk boven de omschrijvingstekst de datum en tijd van dit evenement. Bijvoorbeeld: OPEN HUIS: Woensdag van 16:00 tot 17:00 uur.

Kan ik zien in de funda desk dat er een Open Huis is ingesteld?Ja, u kunt nu ook in de funda desk zien dat er een Open Huis is ingesteld. Dit ziet u via de overzichtpagina van ‘ Open Huis’  én op de objectdetail pagina van de woning.

 

Hoe zie ik in de funda desk terug dat er een Open Huis is ingesteld?
Wanneer een Open Huis is ingesteld kunt u dit op twee manieren terug zien in de funda desk. Wanneer u naar de Open Huizen module gaat via het blauwe tabblad ‘Woningaanbod’ ziet u de woning terug in het overzicht (resultatenlijst van alle Open Huizen).

U kunt ook een Open Huis terug zien op de objectdetail pagina. U ziet onderaan de pagina, aan de rechterzijde  onder het productblok ‘Promotie’ het blok ‘Open Huis’ terug. Hier ziet u de datum van het ingestelde Open Huis terug.

 

Waar stel ik een Open Huis in?
U kunt een Open Huis instellen direct op het objectdetail van de desbetreffende woning (figuur 1) of via het blauwe tabblad ‘ Woning aanbod’. Via het tabblad ‘Woning aanbod’ (figuur 2) vindt u een grijze link  ‘Open huizen’ om de lijst van uw ingestelde Open Huizen te benaderen (figuur 3)

 

figuur 1

 

 

figuur 2

 

 figuur 3

 

Waar zie ik een ingesteld Open Huis terug op funda?
Een  Open Huis ziet u terug in de resultatenlijst van een zoekopdracht en wanneer u de objectdetail pagina van een woning bekijkt. In de funda desk worden de labels niet getoond. U kunt wel op objectdetail in de funda desk zien dat er een Open Huis is ingesteld in het ‘Open Huis’ blok.

 

Hoe stel ik een Open Huis in.
Stap 1: Ga naar het desbetreffende object in de funda desk. Klik in het ‘ Open Huis’ blok op de objectdetail pagina op blauwe link  ‘Open Huis Instellen’

 

Of

 

Ga naar het blauwe tabblad ‘Woningaanbod’. De pagina wordt geladen.

Klik op de meest rechtse grijze link Open Huizen. Deze vindt u terug direct onder de blauwe tabbladen.

 

U komt nu in het hoofdscherm. Wanneer u al eerder Open Huizen heeft ingesteld ziet u dit hier terug in het overzicht.

Naast deze resultatenlijst ziet u een button om een nieuw Open Huis in te stellen.

 

Stap 2: Wanneer u de button ‘ Nieuw Open Huis instellen’ aanklikt opent zich een pop-up box. In deze box kunt u de gewenste voorwaarden van een Open Huis instellen. Zie figuur 4

 

 

Stap 3: Stel de gewenste datum en de gewenste begin en eindtijd in. Deze  datum en tijden worden  op funda.nl in de resultatenlijst (datum) en op het object detail (datum en tijd) getoond.

 

U kunt kiezen of u een eenmalige datum wilt instellen of dat u een wekelijks of maandelijkse  serie  wilt instellen. Dit kan in beide gevallen in één keer voor een specifiek object of voor meerdere objecten.

 

Kies als laatst het soort aanbod waar u een Open Huis voor wenst in te stellen. U kunt hier kiezen voor:

 

Koop

Huur

Huurcomplex                                                                                                  

Nieuwbouwproject

Recreatie

Europe

 

Stap 4: Nu kunt u zoeken in uw aanbod naar het juiste object.

Type in de zoekbalk de eerste letters in van de straatnaam.

Er worden suggesties getoond uit uw aanbod. Aan de tag voor de woning kunt u zien of dit een huurobject , koopobject etc. betreft.

 

 Selecteer de woning door deze aan te klikken. De woning wordt nu in de resultatenlijst in het scherm geplaatst.

 

U kunt hier meerdere objecten selecteren, ook wanneer dit een ander type aanbod betreft. zie figuur 5

 

figuur 5

 

 

Wanneer u alle woningen heeft geselecteerd waar het Open Huis van toepassing is kunt u het Open Huis opslaan.

 

U komt nu weer terug in het begin scherm. Hier ziet u  een overzicht van alle door u ingestelde Open Huizen.

 

let op: U kunt alleen een Open Huis instellen via deze module wanneer er voor dit object een basisplaatsing is ingesteld.

 

Hoe zie ik dat een Open Huis onderdeel maakt van een serie?
Wanneer u een serie Open Huizen heeft ingesteld ziet u in de lijst , achter de ingestelde tijd, een klok staan.

 

Kan ik wijzigingen aanbrengen in een serie Open Huizen?
Ja. U kunt wijzigingen aanbrengen in een serie Open Huizen. U kunt de datum of een nieuwe tijd invoeren.  Wanneer u met uw muis  over de ingestelde adressen van de Open Huis lijst gaat, verschijnen er twee icoontjes.  Het icoon voor wijzigen en het icoon voor verwijderen

wijzigen

wijzigen

Klik op het icoon voor wijzigen.  Er verschijnt een pop-up waarin u de wijzigingen aan kunt brengen.

 

Let wel goed op. Wanneer u de datum of tijd aanpast, wijzigt dit niet éénmalig, maar worden de wijzigingen toegepast op de gehele ingestelde serie.  U kunt wanneer een serie Open Huizen is opgeslagen geen extra adressen toevoegen of verwijderen. Wanneer u een Open Huis verwijdert dat onderdeel uitmaakt van een serie Open Huizen verwijdert u de hele serie.

Hoe verwijder ik een Open Huis?
U kunt vanuit de Open Huizen resultatenlijst  een Open Huis verwijderen. Wanneer u met uw muis over de ingestelde adressen gaat, verschijnen er twee icoontjes.  Het icoon voor wijzigen  en het icoon voor verwijderen.Zie figuur 6

 

figuur 6.

Klik het icoon voor verwijderen aan.  Er verschijnt een pop-up ‘Open Huis Verwijderen?’ Er wordt om bevestiging gevraagd. Wanneer u een Open Huis verwijdert kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden. U moet dan een nieuw Open Huis instellen.

 

Klik op ‘ Ja verwijder’ om te bevestigen of klik op ‘ x’ in de rechter bovenhoek om te annuleren.

Kan ik alle Open Huizen op een bepaalde datum in één keer bewerken of verwijderen?
Ja. U kunt voor een bepaalde datum alle ingestelde Open Huizen in een keer bewerken of verwijderen. Wanneer u de datum selecteert verschijnen de icoontjes. Zie figuur 7.

 

 figuur 7

Klik het icoon voor verwijderen aan.  Er verschijnt een pop-up ‘Open Huis Verwijderen?’ Er wordt om bevestiging gevraagd. Wanneer u een Open Huis verwijdert kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden. U moet dan een nieuw Open Huis instellen.

 

 

Ik heb een Open Huis verwijderd. Kan ik dit nog ongedaan maken?
Nee, wanneer u een Open Huis heeft verwijderd is deze actie definitief. U moet dan weer een nieuw Open Huis instellen.

 

Ik heb een Open Huis ingesteld maar ik zie dit niet terug. Wat moet ik doen?
Het zichtbaar worden van een ingestelde Open Huis kan even duren. Het Open Huis zal allereerst op objectdetail pagina verschijnen. De tag in de resultatenlijst heeft een langere verwerkingstijd nodig. Ga naar de Open Huizen resultatenlijst. Controleer of de woning hier tussen staat en eventueel of het juiste object geselecteerd is.

 

 

Mocht het Open Huis na twee uur verwerkingstijd nog niet getoond worden, kunt u terecht bij onze Customer Service. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (020)-561 82 29 of via email: customerservice@funda.nl.

 

 

Voor VBO, VastgoedPRO leden en ongebonden makelaars geldt het volgende: Alleen wanneer er een basisplaasting is ingesteld voor het object kunt u van deze module gebruik maken.

 

Kan ik later nog terug zien dat er op een bepaalde datum een Open Huis is geweest?
Op dit moment is het niet mogelijk om in de lijst terug te zien dat er voor een bepaald object een Open Huis is ingesteld geweest, wanneer het Open Huis al voorbij is.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk