Huren via funda

Op zoek naar een huurwoning? Op funda Huur staan ruim 25.000 beschikbare huurwoningen, die door betrouwbare verhuurbemiddelaars zijn geplaatst.

Transparante Huurprijzen, vooraf duidelijkheid over aanvullende kosten.

Alle verhuurbemiddelaars die woningen op funda plaatsen, dienen transparant te zijn over eventuele aanvullende kosten die ze bij u als huurder in rekening brengen. Zo ziet u vooraf duidelijk wat de kosten zijn en komt u niet voor verrassingen te staan.

Onder aanvullende kosten vallen servicekosten, borg en kosten huurder. Deze vindt u terug onder 'Kenmerken' bij de betreffende woning.

Servicekosten, kosten bovenop de kale huur
Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder bovenop de kale huur aan u in rekening mag brengen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Als dat niet het geval is, gaat het om all-in huur.

Huismeester
In het geval van een huismeester kunnen daarvoor kosten aan de huurder worden doorberekend. Het gaat dan om de tijd die de huismeester besteedt aan schoonmaak, onderhoud en kleine reparaties die de huurder anders zelf uit zou moeten voeren.

Jaarlijks overzicht
Elk jaar hoort de huurder een overzicht van de servicekosten te ontvangen.

Bezwaar maken
Als de huurder het niet eens is met het bedrag van de servicekosten kan er bezwaar gemaakt worden. Dit kan zowel individueel als collectief. Is er sprake van all-in huur en is de huurder benieuwd naar de verdeling kale huur – servicekosten, dan is de verhuurder verplicht deze informatie te verstrekken.

Hieronder in figuur 1. staat een overzicht van kosten die onder servicekosten vallen.

Figuur 1.

Welke kosten vallen niet onder servicekosten?

  • Zorgservicekosten zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice
  • Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan u doorberekenen, maar niet via de servicekosten
  • Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing)
  • Onderhoudskosten en kleine reparaties. U kunt wel met uw verhuurder afspreken dat onderhoud dat eigenlijk voor uw rekening is door de verhuurder wordt gedaan en als servicekosten aan u worden doorberekend.

Borg, mits redelijk is toegestaan. 
Richtlijn: maximaal 3 maanden kale huur. Het kan voorkomen dat bemiddelaars vragen een borg (waarborgsom) te betalen. Een borg dient ter zekerheid van de verhuurder ingeval van een betalingsachterstand of ter compensatie van schade die door de huurder aan de woning is toegebracht. Wanneer de woning onbeschadigd wordt opgeleverd bij beëindiging van de huurovereenkomst, dient de verhuurder de waarborgsom terug te betalen. De verhuurder is niet verplicht rente te vergoeden over de borg. Bij het betalen van de borg is het raadzaam om een kwitantie of bewijs van betaling te vragen.

Kosten huurder, welke kosten zijn toegestaan?

Bemiddelingskosten
Als u een woning wilt huren via een makelaar/bemiddelaar (“bemiddelaar”) kan het voorkomen dat u gevraagd wordt bemiddelingskosten of andere kosten te betalen. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Lees onderstaande informatie om te voorkomen dat u betaalt voor iets waartoe u niet verplicht bent. Gebruik de aangeboden conceptdocumenten als u onterecht bemiddelingskosten heeft betaald. Zie ook figuur 2.

Wanneer hoeft u GEEN bemiddelingskosten te betalen?
Als een bemiddelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt, mag hij geen loon in rekening brengen bij de particuliere huurder voor de bemiddeling bij het tot stand komen van een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte (BW, boek 7, art. 417 en 427). Deze kosten zijn voor de verhuurder.

Daar komt bij dat een bemiddelaar enkel voor zowel de verhuurder als de particuliere huurder mag optreden indien de particuliere huurder hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven. Als de huurder niet zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven, dan mag de bemiddelaar ook op grond daarvan geen bemiddelingskosten in rekening brengen (BW, boek 7, art. 417 lid 1 en 2).

Wanneer moet u als huurder WEL bemiddelingskosten betalen?
Op bovenstaand antwoord op de vraag wanneer u GEEN bemiddelingskosten hoeft te betalen bestaan twee uitzonderingen:

1. Een bemiddelaar mag wel bemiddelingskosten aan de huurder in rekening brengen als het gaat om onzelfstandige woonruimte. Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte zonder eigen voordeur (d.w.z. het niet-exclusieve gebruik van een voordeur) en/of het exclusief gebruik van wezenlijke voorzieningen, zoals keuken, badkamer en toilet. Echter, de particuliere huurder moet dan wel zijn schriftelijke toestemming aan de bemiddelaar hebben gegeven om ook voor de verhuurder op te treden.

2. Er mogen wel bemiddelingskosten in rekening gebracht worden aan de huurder als deze handelt met bedrijfsmatige doeleinden.

3. Natuurlijk mogen er ook bemiddelingskosten aan de huurder worden gevraagd als hij de bemiddelaar een zoekopdracht geeft en bij deze woning bemiddelt die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. In dat geval voert de bemiddelaar geen werkzaamheden uit voor de verhuurder, maar alleen voor de huurder (als aanhurend makelaar).

Terugvorderen
Bemiddelingskosten die ten onrechte betaald zijn kunnen worden teruggevorderd. De NVM heeft hiervoor sinds oktober 2013 een concept-sommatiebrief en een concept-dagvaarding beschikbaar.

Figuur 2.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk