Wat is de definitie van het aantal kamers in een woning?

Funda ontvangt geregeld opmerkingen over het aantal kamers in een woning. Soms lijkt het opgegeven aantal kamers namelijk niet aan te sluiten bij de situatie. Is dit foutieve informatie? Dat is niet altijd een uitgemaakte zaak.

Conventionele opvatting rondom kamers
De populaire opvatting is dat een kamer omgeven moet zijn door muren. Zolders tellen in die opvatting niet mee, keukens worden apart vermeld. Dit is echter geen officieel vastgelegde definitie, het bouwbesluit en de meetinstructie geven enige toelichting.

Bouwbesluit
De rijksoverheid stelt voorschriften ten aanzien van alle woningen in Nederland. Dit is maar goed ook: woningen dienen een veilige en praktische omgeving te zijn. Daarom heeft de rijksoverheid in het bouwbesluit voorschriften opgesteld op het gebied van onder andere veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In het bouwbesluit zijn er dan ook vanuit die bruikbaarheid voorschriften te vinden rondom een kamer (in het bouwbesluit verblijfsruimte genoemd).

In het bouwbesluit zijn richtlijnen opgesteld wat betreft de afmetingen van een (slaap)kamer. Hier wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouwwoning en een bestaande bouw woning. Voor nieuwbouw dient een kamer, van een permanent bewoonbare woning (geen logiesfunctie), minimaal 5 m² aan oppervlakte te bevatten en dient een breedte van 1,8m en een hoogte van 2,6m te bevatten. In het bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen verblijfsruimtes, verkeersruimtes, toiletruimtes, badruimtes en buitenruimtes. Ruimtes die niet voldoen aan de vereisten van een verblijfsruimte tellen niet mee als kamer. Zo is dus een badkamer bijvoorbeeld geen verblijfsruimte en telt niet mee in het aantal kamers.

Voor bestaande bouw geldt een minimale hoogte van 2,1m, er zijn geen verdere eisen qua oppervlakte en breedte. Omdat het bouwbesluit pas in 1992 in werking trad, is de definitie van een kamer voor een bestaande bouw woning een complexe zaak. De voorschriften vanuit het bouwbesluit bestonden nu eenmaal niet op het moment dat de woning is gebouwd.

Meetinstructie
Een tweede bron is de meetinstructie. De meetinstructie is samengesteld vanuit de diverse brancheorganisaties en geeft een landelijk uitgangspunt voor het opmeten van de inhoud en gebruiksoppervlakte van woningen. In de meetinstructie wordt onder andere ook gesproken van ‘overige inpandige ruimtes’. De meetinstructie geeft aan dat ruimten waarbij het hoogste punt tussen 1,5 meter en 2,0 meter is, of ruimten waar het hoogste punt boven de 2,0 meter is maar de totale oppervlakte kleiner is dan 4 m², als overige inpandige ruimte gekenmerkt wordt. Aangezien dit geen gebruiksoppervlakte is, zijn dergelijke gevallen ook geen kamer.

Kamer zonder fysieke wanden
Het bouwbesluit stelt dat een verblijfsruimte (in ieder geval voor nieuwbouw) niet per definitie fysieke wanden hoeft te hebben. Er zijn dus situaties mogelijk dat een woning een ‘fictieve’ scheidingsconstructie heeft. Belangrijk bij het tellen van kamers is bijvoorbeeld wel de daglichtvoorziening, een kamer moet voldoende licht bevatten. Hierin geeft het bouwbesluit ook voorschriften. Uiteraard is het wel raadzaam om zoveel mogelijk bij de consumentenopvatting te blijven.

Is de zolder een slaapkamer?:
Het bouwbesluit geeft dus aan dat voor nieuwbouw een verblijfsruimte, dus eventueel ook een zolder, een minimale hoogte van 2,6m moet hebben, een breedte van 1,8m moet hebben en een vloeroppervlakte van 5m². Of een zolder verder als kamer aangemerkt mag worden hangt af van (eerder genomen) maatregelen ten aanzien van onder andere lichtvoorziening, isolatie, brandveiligheid en toegankelijkheid (zo dient een trap naar een zolderkamer een vaste trap te zijn). Als we uitgaan van de meetinstructie voor woningen dan is de minimale hoogte 1,5 meter.

Een zolder mag (zeker voor nieuwbouw) gekenmerkt worden als een extra slaapkamer, mits die voldoet aan een aantal voorschriften vanuit het bouwbesluit.

Conclusie
Er zijn verschillen tussen de conventionele, vaak populaire, opvatting en voorschriften van de rijksoverheid en de meetinstructie. Er zijn bijzondere gevallen die ruimte geven voor interpretatie, denk bijvoorbeeld aan woonkeukens en zolders. In de meeste gevallen zal een makelaar naar eigen inzicht het aantal kamers opgeven, er is een aantal basisrichtlijnen maar die zijn niet allesomvattend.

Het is soms lastig om op basis van een foto een afgewogen oordeel te vellen. Mocht u een vraag hebben over het aantal kamers en de mogelijkheden, informeer dan altijd bij de verkoopmakelaar.


Meer informatie:
Het bouwbesluit op de site van de rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/bouwbesluit-2012

Het bouwbesluit over verblijfsgebieden:
http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-1

Over de vrije indeelbaarheid van ruimtes (PDF):
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2012/06/05/infoblad-vrije-indeelbaarheid-bouwbesluit-2012/vrije-indeelbaarheid.pdf

Toegankelijkheid bij hoogteverschillen (in geval van een zolder):
http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-4/par2-4-1/art2-27).

Meetinstructie voor makelaars:
https://www.nvm.nl/hulpbij/taxeren/meetinstructie

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 17

Bekijk alle artikelen