Wanneer is een woning een recreatiewoning?

Alle makelaars met een aansluiting op funda mogen recreatiewoningen plaatsen. Dit zijn woningen dit niet permanent bewoond mogen worden.

De gemeente kan soms gedogen om voor bepaalde woningen permanente bewoning toe te staan, terwijl het bestemmingsplan aangeeft dat het een recreatiewoning betreft. Ook deze woningen dienen onder Recreatie te worden toegevoegd. Alleen wanneer er is vastgelegd in het bestemmingsplan dat permanente bewoning is toegestaan of wanneer de gemeente een objectgebonden gedoogbeschikking heeft verstrekt, mag de woning onder reguliere koop worden aangemeld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk