Hoe berekent u de gebruiksoppervlakte wonen?

De gebruiksoppervlakte wonen op funda meet u op basis van de branchebrede meetinstructie, gebaseerd op de NEN 2580. Deze methode zorgt ervoor dat de zoeker kan uitgaan van uniforme en betrouwbare vermeldingen van de gebruiksoppervlakte wonen op funda.

De meetinstructie is opgesteld door de brancheverenigingen NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De (aangesloten makelaars van deze) brancheverenigingen hebben zich gecommitteerd om te meten volgens de meetinstructie.

Ook makelaars, die niet aangesloten zijn bij een van de genoemde brancheverenigingen en adverteren op funda (ongebonden makelaars) dienen te meten via de meetinstructie (op basis van de NEN 2580 norm).

Onderaan dit artikel vindt u de meetinstructie voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte wonen en de bruto inhoud.

Aansprakelijkheid makelaars bij incorrecte meting
Bij de aankoop van een huis heeft een woningzoekende een onderzoeksplicht, de makelaar heeft uiteraard een meldingsplicht. Uit Jurispendentie blijkt dat rechters geregeld de meldingsplicht als meer zwaarwegend beoordelen.

Het hof Amsterdam heeft in januari 2017 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de makelaar bij het niet naleven van de meetinstructie. De makelaar vermeldt, in strijd met de voor NVM-makelaars voorgeschreven Meetinstructie (op basis van NEN 2580), een te hoge (want bruto) woonoppervlakte. De makelaar handelt daarmee ten opzichte van de koper onrechtmatig en is aansprakelijk voor schade die koper daardoor heeft geleden. Gezien het doel dat met de meetinstructie is beoogd, wijst de rechter het beroep van de makelaar (gericht op de in de verkoopbrochure opgenomen exoneratie en de onderzoeksplicht) af.

Bronnen
Uitspraak rondom aansprakelijkheid makelaar over informatieverstrekking rondom de gebruiksoppervlakte wonen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:191


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 10

Bekijk alle artikelen