Hoe dient u de gebruiksoppervlakte wonen te berekenen?

De gebruiksoppervlakte wonen op funda moet gemeten worden op basis van de branchebrede meetinstructie, gebaseerd op NEN 2580. Deze  methode zorgt ervoor dat de zoeker kan uitgaan van betrouwbare vermeldingen van gebruiksoppervlakte wonen op funda.

De meetinstructie is opgesteld door de brancheverenigingen NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De (aangesloten makelaars van deze) brancheverenigingen hebben zich gecommitteerd om te meten volgens de meetinstructie.

Voor makelaars, die niet aangesloten zijn bij een van de genoemde brancheverenigingen en adverteren op funda, verwacht funda dat woningen ook gemeten worden via de meetinstructie (op basis van de NEN 2580 norm) 

Onder aan dit artikel vindt u deze meetinstructie voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud

 

Aansprakelijkheid makelaars bij incorrecte meting

Bij de aankoop van een huis heeft een woningzoekende een onderzoeksplicht, de makelaar heeft uiteraard een meldingsplicht. Uit Jurispendentie blijkt dat rechters geregeld de meldingsplicht als meer zwaarwegend beoordelen.

Het hof Amsterdam heeft in januari 2017 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de makelaar bij het niet naleven van de meetinstructie. De makelaar vermeldt in strijd met de voor NVM-makelaars voorgeschreven Meetinstructie (op basis van NEN 2580), in de verkoopinformatie van een woning een te hoge (want bruto) woonoppervlakte. De makelaar handelt daarmee ten opzichte van de koper onrechtmatig en is aansprakelijk voor schade die koper daardoor heeft geleden. Gezien het doel dat met de meetinstructie is beoogd, wordt het beroep van de makelaar op de in de verkoopbrochure opgenomen exoneratie en de onderzoeksplicht van koper afgewezen.

 Bronnen:

Uitspraak rondom aansprakelijkheid makelaar over informatieverstrekking rondom de gebruiksoppervlakte wonen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:191


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk