Hoe dient u de gebruiksoppervlakte wonen te berekenen?

Een gebruiksoppervlakte wonen op funda moet gemeten worden op basis van de branchebrede meetinstructie, gebaseerd op NEN 2580. Deze  methode zorgt ervoor dat de zoeker kan uitgaan van betrouwbare vermeldingen van gebruiksoppervlakte wonen op funda.

 

De meetinstructie is opgesteld door de brancheverenigingen NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De (aangesloten makelaars van deze) brancheverenigingen hebben zich gecommitteerd om te meten volgens de meetinstructie.

Voor makelaars, die niet aangesloten zijn bij een van de genoemde brancheverenigingen en adverteren op funda, verwacht funda dat woningen ook gemeten worden via de meetinstructie (op basis van de NEN 2580 norm)

 

Onder aan dit artikel vindt u deze meetinstructie voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud

 

Aansprakelijkheid makelaars bij incorrecte meting

Bij de aankoop van een huis heeft een woningzoekende een onderzoeksplicht, de makelaar heeft uiteraard een meldingsplicht. Uit Jurispendentie blijkt dat rechters geregeld de meldingsplicht als meer zwaarwegend beoordelen.

 

In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in Januari 2017 in een situatie waarin de oppervlakte door een makelaar niet was bepaald volgens de NEN 2580 norm, heeft het hof geoordeeld dat een makelaar de meetinstructie had moeten toepassen en daarvoor aansprakelijk is. Gezien het doel dat met de meetinstructie is beoogd is een exoneratie (een zin in de omschrijving die een adverteerder lijkt te ontheffen van verantwoordelijkheid) en de onderzoeksplicht weinig van belang. Het meten volgens de meetinstructie is dan ook van groot belang.

 

Bronnen:

Uitspraak rondom aansprakelijkheid makelaar over informatieverstrekking rondom de gebruiksoppervlakte wonen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:191


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk