Welke andere (bemiddelings)kosten zijn toegestaan?

Als je een woning wil huren via een makelaar/bemiddelaar/intermediair ('intermediair') kan het voorkomen dat de intermediair je bemiddelingskosten of andere kosten in rekening brengt. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Natuurlijk moet je een intermediair betalen als je hem zelf opdracht hebt gegeven om voor je een woning te zoeken en de intermediair uitsluitend voor jou als huurder optreedt. Dit laatste (dat hij uitsluitend voor jou optreedt) is heel belangrijk.

Als je als particulier op funda een woning vindt die door jouw eigen intermediair is aangemeld in opdracht van de verhuurder, hoef je de intermediair namelijk geen bemiddelingsloon te betalen. Ook niet als hij (ook) van de verhuurder geen loon ontvangt. De regels over tweezijdige bemiddeling zijn in dit geval van toepassing, we leggen die hieronder uit.

Lees onderstaande informatie dan ook goed door om te voorkomen dat je betaalt voor iets waartoe je niet verplicht bent. Gebruik de aangeboden conceptdocumenten als je onterecht (bemiddelings)kosten hebt betaald.


Wanneer hoef je geen (bemiddelings)kosten te betalen?
Een intermediair die een woning op funda aanbiedt, bemiddelt ten aanzien van die woning altijd in opdracht van de verhuurder. Als een intermediair zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt (‘tweezijdige bemiddeling’), mag hij geen loon in rekening brengen bij de particuliere huurder (artikel 417 en 427 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Deze kosten zijn dus voor de verhuurder.

Het in rekening brengen van dergelijke kosten mag ook niet als daar een andere naam aan wordt gegeven dan loon zoals bemiddelings-, contract-, marketing-, verhuur-, administratie-, commissie-, advies- of makelaarskosten, courtage, sleutelgeld, inschrijfgeld, eenmalige kosten huurder enzovoorts.

Helaas biedt de wet geen volledige duidelijkheid over wat wel en wat niet onder het begrip 'loon' valt. Er wordt echter van uitgegaan dat alle kosten die bij de bemiddeling zijn gemaakt in het proces van het zoeken naar een huurwoning en het sluiten van een huurovereenkomst als loon worden beschouwd. De regel dat geen loon in rekening gebracht mag worden bij de huurder geldt niet als de huurder handelt met bedrijfsmatige doeleinden.Wanneer mogen wel (bemiddelings)kosten in rekening gebracht worden?
Een intermediair mag wel bemiddelingskosten bij je in rekening brengen als de intermediair uitsluitend voor jou als huurder optreedt in de zoektocht naar een woning.

Als de intermediair uitsluitend of mede in opdracht van de verhuurder werkt, mogen er geen kosten in rekening worden gebracht voor het bij elkaar brengen van verhuurder en huurder. Daar vallen ook kosten onder voor het ondertekenen van het huurcontract of voor de sleuteloverdracht (sleutelgeld).

Alleen voor werkzaamheden die daar buiten worden gemaakt mag de intermediair redelijke kosten in rekening brengen. Hulp bij het verkrijgen van een (parkeer)vergunning voor jou als huurder is daar een voorbeeld van.


Lees verder: Ik heb een geschil over de kosten huurder/bemiddelingskosten, hoe nu verder?

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk