Vragen over het nieuwe energielabel

Zoals u wellicht heeft vernomen wijzigt het energielabel per 1 januari 2021. De aanleiding van deze wijziging is om meer uniformiteit in de energiewaardering van panden te creëren, tevens is het nieuwe label (volgens de rijksoverheid) een beter en uitgebreider label.

Hieronder leest u wat de invoering van het nieuwe energielabel voor het aanmelden, wijzigen of afmelden van uw panden op funda (in business) betekent.


Kan ik een object op funda (in business) aanmelden zonder definitief label?
Funda heeft niets veranderd aan de technische werking van energielabels. Dit betekent dat u nog steeds panden met een voorlopig energielabel kunt aanmelden op funda. De wijzigingen zitten enkel in de wijze waarop het label wordt bepaald en in de verplichtingen vanuit de rijksoverheid.

Funda adviseert wel om het definitieve energielabel aan te laten vragen. De overheid stelt het energielabel namelijk verplicht wanneer u een advertentie plaatst op funda (of in andere media). Daarnaast kan de gebruiker op funda ook enkel op het definitieve energielabel filteren, niet op het voorlopige energielabel. Filtert een gebruiker op het energielabel dan toont funda alleen de objecten met een definitief label in de zoekresultaten.

In Realworks zie ik in de hoofdfoto van het object het energielabel staan, verschijnt die vermelding ook in de hoofdfoto op funda?
Nee, energielabels toont funda enkel als kenmerk op de objectpagina en als filteroptie in de resultatenlijst. De vermelding die u in Realworks ziet, komt dus niet terug in de hoofdfoto op funda. Uiteraard houdt funda de wijzigingen rondom het energielabel voor u in de gaten, mochten aanpassingen nodig blijken dan zullen wij die uiteraard onderzoeken.


Blijven reeds aangemelde objecten zonder energielabel nog wel na 1 januari 2021 op funda staan?
Objecten zonder definitief energielabel blijven nog gewoon op funda of funda in business staan.


Kan ik mijn bestaande woningen nog wel wijzigen of afmelden na 1 januari 2021?
Uw huidige objecten op funda (in business) kunt u nog steeds wijzigen of afmelden, dus ook de objecten zonder definitief label.


Laat funda nog steeds geen energielabel zien voor monumenten?
Ook voor monumenten en andere objecten die niet energielabelplichtig zijn is de technische werking bij funda ongewijzigd. Op funda staat bij dergelijke objecten na 1 januari 2021 nog steeds 'Niet verplicht'.


Geldt het nieuwe energielabel ook voor funda in business?
Het nieuwe energielabel geldt ook voor commercieel onroerend goed. De overheid wil met deze wijzging juist de verschillen tussen energiewaarderingen van objecten minimaliseren. De nieuwe norm geldt dan ook branchebreed, van woningen tot commercieel onroerend goed: alle gebouwen dienen uniform gewaardeerd te worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Bekijk alle artikelen