Vragen over het opnieuw moeten inloggen op funda in business

Funda in business is recent overgegaan naar een nieuw en toekomstbestendig authenticatiesysteem. Door eenmalig (met een nieuw wachtwoord) in te loggen, worden uw inloggegevens in dit nieuwe systeem opgeslagen.

U kunt via deze pagina een nieuw wachtwoord instellen.

Ervaart u andere problemen met inloggen? Bekijk dan in dit artikel de stappen die u kunt ondernemen.


Eén login voor funda in business én voor funda
Nadat uw wachtwoord is gewijzigd, kunt u zowel op funda in business als op funda inloggen met uw logingegevens. Ingevoerde persoonlijke gegevens gelden ook voor beide sites. 


Meer achtergrond
Wilt u weten waarom het authenticatiesysteem is veranderd of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Bekijk hieronder dan de veelgestelde vragen.

 

 

 

 

I want to read the following information in English

Waarom moet ik eenmalig met een nieuw wachtwoord inloggen op funda in business?
Het eenmalig moeten inloggen met een nieuw wachtwoord heeft een tweetal redenen:

  • Funda is overgegaan op een nieuw authenticatiesysteem, oftewel een nieuwe manier van het opslaan van e-mailadressen en wachtwoorden. Daarmee zijn uw gegevens nog beter beschermd.

  • De inlog- en persoonlijke gegevens van fundainbusiness.nl en funda.nl zijn samengevoegd. Dit betekent dat u met één e-mailadres en met hetzelfde wachtwoord kunt inloggen op zowel fundainbusiness.nl als funda.nl

 

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om met een nieuw wachtwoord in te loggen. Zodoende kunnen uw inloggegevens worden opgeslagen in ons nieuwe, extra veilige, authenticatiesysteem.

 

Was mijn account eerst niet veilig?
Zeker wel. Uw gegevens en uw account zijn bij funda (in business) altijd veilig geweest. Wel wil funda zo goed mogelijk voorbereid zijn op de toekomst om te zorgen dat we de veiligheid van uw gegevens optimaal blijven garanderen. Voor meer technische achtergrondinformatie verwijzen we graag naar dezez blogpost van onze CTO Eduardo Neves.

 

Als ik mijn wachtwoord op funda in business wijzig, is dit dan automatisch ook gewijzigd voor funda.nl?
Ja, deze twee platformen zijn nu aan elkaar gekoppeld. De inloggegevens die u voor funda in business gebruikt, gelden ook voor funda.nl en vice versa.

 

Ik heb geen funda in business-account maar wel een account op funda.nl. Kan ik nu ook inloggen met mijn e-mailadres dat ik gebruik op funda.nl?
Ja, mits u op funda.nl recentelijk uw wachtwoord heeft veranderd. U logt op fundainbusiness.nl in met het e-mailadres en wachtwoord dat u op funda.nl gebruikt. Als u uw wachtwoord op funda.nl nog niet hebt veranderd, doet u dit alsnog: óf op funda.nl, óf op fundainbusiness.nl. Hierna kunt u op beide platformen met dezelfde inloggegevens inloggen.

 

Ik heb geen funda in business-account, maar ik gebruik op funda.nl mijn Facebook account. Kan ik ook inloggen met Facebook op funda in business?
Ja, u kunt op fundainbusiness.nl inloggen met uw Facebook account. U hoeft dus geen nieuw account aan te maken op funda in business.

Ik log in op funda in business via Facebook, moet ik nu ook mijn wachtwoord wijzigen?
Nee, u hoeft uw wachtwoord niet te wijzigen.

 

Ik heb laatst mijn wachtwoord op funda.nl veranderd, moet ik nu opnieuw mijn funda in business-wachtwoord veranderen?
Nee. Als u uw wachtwoord op funda.nl heeft veranderd, hoeft u dit op funda in business niet opnieuw te doen. Uw gegevens zijn al veilig opgeslagen in ons nieuwe authenticatiesysteem, u kunt gewoon uw huidige inloggegevens van funda.nl gebruiken.

 

Ik heb mijn inloggegevens van funda in business gedeeld, kan deze persoon nu ook in mijn account op funda.nl?
Ja, de inloggegevens die zijn gekoppeld aan een e-mailadres, gelden voor zowel funda.nl als voor funda in business. Als u uw inloggegevens van funda in business heeft gedeeld, zou iemand met deze gegevens dus ook kunnen inloggen op funda.nl. Omdat een account bedoeld is voor privégebruik, raden we het delen van uw inloggegevens af.

 

Zijn mijn accountgegevens van funda.nl en fundainbusiness.nl samengevoegd?
Nee. Alleen uw loginnaam, wachtwoord en persoonlijke gegevens (indien ingevuld) zijn samengevoegd. De gegevens in uw account, bijvoorbeeld uw bewaarde zoekopdrachten en objecten, kunt u op beide platformen apart instellen en bewaren.

 

Why do I have to do a one-time login with a new password on funda in business?
The need for a one-time login with a new password has two reasons:

  • Funda is migrating to a new authentication system, a new way of storing user credentials. This will offer even better protection for your personal data.

  • Your credentials and your personal details from funda.nl and fundainbusiness.nl have been merged. This means that you can log in to both funda.nl and fundainbusiness.nl with the same credentials

To implement this you are asked to perform a password reset and a one-time login on funda in business (or funda). This allows us to save your credentials in our new, extra-secure, authentication system.

 

Was my account not secure before?
Your account details have always been secure. Funda just wants to improve the login system, to make sure that your credentials will also be secure in the future.


If I change my password on funda in business, is it automatically changed on funda.nl?
Yes, the two platforms are now directly linked. The credentials you use for funda in business are the same as those for funda.nl, and vice versa.

 

I do not have a funda in business account. Can I now also log in to fundainbusiness.nl with the emailaddress I use on funda.nl?
Yes, as long as you recently changed your password on funda.nl. You can log in on fundainbusiness.nl with the same email address and password you use on funda.nl. If you have not changed your funda.nl password, please do this now (either on funda.nl or fundainbusiness.nl). Once you have changed your password, you can log in to both platforms using the same credentials.

 

I do not have a funda in business account, but I use my Facebook account on funda.nl. Can I use my Facebook account to log in to funda in business too?
Yes, you can log in to fundainbusiness.nl with your Facebook account. So you don't need to make a new account on funda in business.

 

I log in to funda in business via Facebook. Do I also have to change my password?
No, you don't need to change your password.

 

I recently changed my funda password. Do I need to change my funda in business password too?
No. If you have changed your password on funda.nl, you don't need to do this on funda in business. Your details will already be securely saved in our new authentication system, so you can simply use your current funda.nl credentials.

 

I share my login details for funda in business. Can this person now access my funda.nl account?
Yes. The credentials that are linked to an emailaddress are valid for both funda.nl and funda in business. If you have shared your credentials from funda in business, the person with these details can also log in to funda.nl. As an account is intended for private use, we advise you not to share your login details.

 

Have my account details from funda.nl and fundainbusiness.nl been merged?
No. Only your credentials and personal details have been merged. You can save and manage the details for each account (like your saved search and objects) for the various platforms separately.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Bekijk alle artikelen

Mogelijk gemaakt door Zendesk