Waarom krijg ik geen schatting van de woningwaarde?

Funda geeft je alleen een schatting wanneer het rekenmodel van funda genoeg data heeft voor jouw huis. Als we te weinig data hebben en de schatting daardoor niet betrouwbaar genoeg is geeft funda je geen schatting.

Niet te koop, niet recent verkocht
Ook is de dienst alleen beschikbaar voor woningen die niet op funda te koop staan of niet recent verkocht zijn. Onder recent verkocht verstaan we huizen waarbij de sleuteloverdracht korter dan 3 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Enkel woningen in de waardecheck
Bedrijfsobjecten nemen wij ook niet mee. We gaan uit van het gebruiksdoel dat de gemeente voor je woning hanteert. Mocht dit gebruiksdoel niet correct zijn, dan kan dit betekenen dat je geen schatting voor je woning kan opvragen.

Via de BAG viewer kan je bij de woning aangeven dat het gebruiksdoel niet klopt, wanneer dit is aangepast en verwerkt richting de waardecheck, kan je daarna wel een schatting krijgen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 51 van 109

Bekijk alle artikelen