Waardecheck: waarom kan een gebruiker geen waarde opvragen voor een woning die nu op funda staat?

De dienst is alleen beschikbaar voor woningen die niet op funda te koop staan of niet recent verkocht zijn. Onder recent verkocht verstaan we woningen die u korter dan 3 maanden geleden heeft afgemeld.

Het wil wel eens gebeuren dat een woningwaarde toch kan worden opgevraagd voor een dergelijke woning. Funda gebruikt de adresgegevens vanuit de BAG (basisadministratie adressen en gebouwen) van het Kadaster. Mocht uw aanmelding afwijken van de data in de BAG dan kunnen wij uw aanmelding niet genoeg herkennen. Een situatie waarin dit kan gebeuren is als u bijvoorbeeld huisnummertoevoeging HS heeft opgegeven in een aanmelding, de BAG hanteert in dit soort gevallen doorgaans de toevoeging H. Wanneer u de aanmelding update naar de BAG-huisnummertoevoeging dan herkent de Waardecheck de woning op funda wel correct en kan er geen waarde (na verwerkingstijd) meer opgevraagd worden.

Heeft u verdere vragen of staat een woning onterecht in de Waardecheck? Neem dan contact op met customer service.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Bekijk alle artikelen