Kwaliteit van de informatie op funda

Hier vind je algemene informatie omtrent foutmeldingen en klachten. Je kan klachten ook altijd bij ons melden via helpdesk@funda.nl